golubAutonomni ženski centar je učestvovao, na poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na prvom sastanku za uspostavljanje društvenog dijaloga o stanju rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Na sastanku su učestvovali ključni predstavnici ministarstava, Narodne skupštine, predstavnici relevantnih tela iz Autonomne pokrajine Vojvodine, internacionalnih organizacija, akademske zajednice, kao i pet organizacija civilnog društva. Sastanak je vođen po striktnim pravilima koja omogućavaju da svaki učesnik dobije reč, kao i da se upute komentari i postave pitanja u odnosu na izlaganje učesnica/ka.

Predstavnica AŽC, Tanja Ignjatović, iznela je opšte predloge koji se tiču rada na izmenama i dopunama zakona i strategija u ovoj oblasti: striktno pridržavanje međunarodnih standarda iz ratifikovanih ugovora, uključujući izveštaje i preporuke međunarodnih tela (CEDAW Komiteta/2019. i GREVIO ekspertske grupe/2020.); obavezno planiranje odgovarajućih i srazmernih finansisjkih sredstava za realizaciju zakona i strategija, umesto dosadašnjeg (gotovo isključivog) oslanjanja na strane donacije; uvažavanje ugleda i doprinosa autohtonih ženskih organizacija, čiji su doprinosi ovoj temi u prethodne tri decenije vidljivi i značajni.

Pored toga, date su i dve specifične preporuke: da se rad na novom strateškom dokumentu za sprečavanje nasilja prema ženama organizuje u skladu sa četiri ključne oblasti koje postavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici – prevencija, zaštita i podrška, istraga i gonjenje učinioca i integrisane politike; da ovaj dokument obuhvati sve oblike rodno zasnovanog nasilja koje navodi Konvencija (a ne samo nasilje u intimnom partnerskom odnosu i u porodici); da se što je pre prevede Prvi/Osnovni izveštaj GREVIO ekspertske grupe o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Srbiji, te da se distribuira svim nadležnim donosiocima odluka i institucijama.

Sastanak je rezultirao zaključkom o donošenju obavezujućeg postupanja, koji možete videti OVDE.