azc sPovodom izrade akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima (2020 -2025), Autonomni ženski centar uputio je radnoj grupi koju je formiralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predlog aktivnosti za primenu mera definisanih posebnim strateškim ciljem: Obezbeđena efikasna i delotvorna zaštita žrtava i uspostavljene dostupne i adekvatne opšte i specijalizovane usluge podrške žrtvama nasilja.

Predloge aktivnosti pogledajte OVDE.