ZAŠTITNIKU GRAĐANA

VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU

APEL ZA HITNIM REAGOVANJEM I PREISPITIVANJEM POSTUPANJA RADA PU NIŠ U SLUČAJU PRIJAVLJENOG DOGAĐAJA SILOVANJA U NIŠU

Beograd, 6.1.2023. – Povodom saopštenja PU Niš u kome je navedeno da je „u razgovoru pre poligrafskog ispitivanja dvadesetdevetogodišnja devojka priznala policiji da je lažno optužila dvadesetdevetogodišnjeg muškarca za silovanje, kao i mesta gde je navodno silovana“ Autonomni ženski centar apeluje na Zaštitnika građana da preispita rad PU Niš i način na koji su uzimane izjave od dvadesetdevetogodišnje devojke kada joj je predočeno da će biti podvrgnuta poligrafskom ispitivanju. Takođe apelujemo na Više javno tužilaštvo u Nišu da, kao nadležni predistražni organ, obavesti javnost o tome u kom pravcu je vođen postupak i šta je od dokaza izvedeno, te da nastavi rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja kako bi tužilaštvo donelo odluku o tome da li ima osnova za pokretanje istražnog postupka ili nema.

Autonomni ženski centar je zgrožen načinom na koji je PU Niš obavestila javnost da se radi o „lažnoj prijavi“, i to nakon što se nedelju dana nije ni znalo da li policija uopšte postupa po prijavi i na koji način. Iz iskustva Autonomnog ženskog centra u radu sa ženama koje su preživele seksualno zlostavljanje, deluje da se policija u Srbiji, kada su u pitanju slučajevi prijave seksualnog nasilja, samo bavi time da dokaže da se radi o „lažnim prijavama“, i preuzima ulogu i tužilaštva i suda u donošenju odluke o tome da li se radi o osnovanoj sumnji da je učinjeno krivično delo ili ne. Dodatno zabrinjava kako će saopštenje MUP-a, u kome su ključne reči „lažna prijava“ i „poligraf“ uticati na buduće žrtve da uopšte prijave seksualno nasilje koje dožive.

Posebno je sporan način na koji se osobe koje prijavljuju seksualno nasilje, nakon ko zna kolikog broja prethodno datih izjava, podvrgavaju poligrafskom ispitivanju. Neke žene koje su to doživele saopštile su Autonomnom ženskom centru da su govorile da su „sve izmislile“ samo da bi sebe spasile dalje torture koju su doživele u policiji.

Nedavno je u drugom slučaju prijave silovanja žena bila ispitivana od strane policijskih službenika koji nisu nadležni da postupaju u slučajevima silovanja, o tome kakav je otpor pružala, pa su joj podsmešljivo govorili da „se nije dovoljno branila“. Na žalost, one koje se brane, kao što deluje da je slučaj u još nerazjašnjenom ubistvu devojke na Zvezdari, mogu da budu ubijene upravo zbog toga što su pružale otpor.

Stoga apelujemo na Zaštitnika građana da ispita rad PU Niš, a posebno:

  • koliko puta i na koji način je devojka koja je prijavila silovanje davala iskaze policijskim službenicima, i kojim konkretno (da li samo inspektorima za krvne i seksualne delikte ili i drugima koji nemaju nadležnost za postupanje u ovim slučajevima);
  • koliko dugo (vremenski) je devojka koja je prijavila silovanje boravila u prostorijama PU Niš, pre nego što je istoj predočeno da će biti podvrgnuta poligrafskom ispitivanju;
  • da li su policijski službenici obavestili dežurnog zamenika Višeg javnog tužilaštva u Nišu o nameri da devojku za koju je prijavljeno da je silovana podvrgnu poligrafskom ispitivanju.

Takođe, apelujemo na Više javno tužilaštvo u Nišu da se, kao nadležni organ predistražnog postupka, oglasi i, koliko je to moguće, a da se ne ugrozi postupak, da odgovore na informacije koje su bile objavljivane u medijima, a koje su dovele do uznemirenja javnosti u ovom slučaju:

  • da li je sumnju na silovanje prijavilo treće lice;
  • da li je policija morala da provali u stan devojke za koju je prijavljeno da je silovana zbog toga što je devojci bilo loše i imala je obilno krvarenje, te nije bila u stanju da otvori vrata;
  • da li je zbog toga bila pozvana hitna pomoć koja je devojku odvezla kod lekara;
  • ako je devojka imala obilno krvarenje, da li je ginekolog isključio mogućnost da krvarenje nije moglo nastati kao posledica neželjenog seksualnog odnosa;
  • ne ulazeći u dobrovoljnost seksualnog odnosa, da li se iz prikupljenih dokaza moglo ustanoviti da je seksualnog odnosa bilo;
  • da li je dežurni zamenik Višeg javnog tužilaštva u Nišu bio konsultovan vezano za nameru policijskih službenika da devojku za koju je prijavljeno da je silovana podvrgnu poligrafskom ispitivanju.

Autonomni ženski centar

Kontakt osoba: Vanja Macanović