azcDanas je u Novom Sadu, na svom radnom mestu, iz pištolja, ubijena još jedna žena koja je prethodno prijavila svog partnera za nasilje. Verovala je državi i predstavnicima institucija, koji iznova i iznova pozivaju žrtve da prijave nasilje, da će je zaštititi. Njenom ubici je bila izrečena samo mera zabrane prilaska i kontaktiranja, iako su predstavnici institucija znali da on radi u prodavnici oružja, da je lovac i da će mu oružje, i nakon oduzimanja onog koje je bilo u njegovom legalnom posedu, biti dostupno.

Ponovo, kao i slučaju ubistva Sanje M. u Pirotu, mere koje su bile preduzete od strane Osnovnog javnog tužilaštva i/ili Osnovnog suda u Novom Sadu su bile blage i nedelotvorne u odnosu na rizik od ubistva u kome se nalazila I.R.

Ovo je peti femicid u 2023.g. koji je učinjen vatrenim oružjem. Podsećamo da je u Srbiji od početka godine ubijeno 15 žena i dve maloletne devojčice (od 16 i od 2 godine) u porodično-partnerskom odnosu.

Kako je moguće da je svakoj građanki i građaninu naše države jasno da će neko ko je prijavljen za nasilje i ko ima pristup oružju, to oružje i iskoristiti, a samo tužioci i sudije to ne vide ili možda ne žele da vide. Mi verujemo da je to zbog toga što nikada ni jedan tužilac ni sudija u Srbiji nisu snosili individualnu odgovornost za nepostupanje odnosno pogrešno postupanje koje je dovelo do femicida.

Stoga tražimo odgovore:

- da li je Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu bilo odredilo zadržavanje učinioca do 48h
- da li je od Osnovnog suda u Novom Sadu traženo da se odredi mera pritvora
- ako jeste, zbog čega je Osnovni sud u Novom Sadu odbio predlog za određivanje pritvora

Očekujemo da Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca pokrenu disciplinske postupke protiv svih sudija i tužilaca koji su svojim nepostupanjem i pogrešnim postupanjem omogućili da žene u Srbiji budu ubijene.

Tražimo od Narodne Skuštine da organizuje javno slušanje na kome će od nadležnih ministarstava i institucija zatražiti Izveštaje o postupanju i postupcima kontrole u slučajevima femicida u kojima je bilo ranije prijavljivano nasilje, kako bi se utvrdilo da li je bilo učinjenih propusta, informišu javnost o tome i pokrenu postupci da se sankcionišu odgovorni. Reagujte pre zločina, ne posle! Razoružajte Srbiju!

za Autonomni ženski centar
Vanja Macanović