Konferencija za medije
17. maj 2023. u 11h
Medija centar, Terazije 3
Velika sala, II sprat

Autonomni ženski centar vas poziva na konferenciju za medije povodom
obeležavanja 18. maja - Dana sećanja na žene žrtve nasilja

Predstavljanje inicijative za održavanje javnog slušanja povodom ubistva žene u Pirotu

#TražimoOdgovore

Govornice i teme konferencije:

  1. Slavica Radovanović, narodna poslanica, zamenica predsednika Odbora za prava deteta: aktivnosti i inicijative narodnih poslanica u rešavanje problema nasilja prema ženama i deci
  2. Biljana Đorđević, narodna poslanica, članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova: aktivnosti i inicijative narodnih poslanica u rešavanju problema nasilja prema ženama i deci
  3. Vanja Macanović, Autonomni ženski centar: predstavljanje inicijative za održavanje javnog slušanja povodom ubistva žene u Pirotu

U Srbiji je u 2022. godini povećan broj femicida (25 žena i jedna devojčica) u odnosu na 2021. godinu (20 žena), dok je u prvih pet meseci tekuće godine ubijeno 15 žena i dve devojčice. Takođe je u 2022. godini povećan broj slučajeva u kojima je nasilje bilo prijavljeno pre nego što se desilo ubistvo – u 7 slučaja, u odnosu na 5 slučajeva u 2021. godini, dok se sa sigurnošću može tvrditi da je u 3 slučaja femicida u 2023. godini nasilje bilo ranije prijavljivano institucijama.

Autonomni ženski centar smatra da su predstavnici institucija, svojim nepostupanjem i/ili pogrešnim postupanjem, koje je dovelo do ubistva žena u slučajevima koji su bili prijavljeni institucijama, direktno odgovorni za činjenicu da je veliki broj žena izgubio poverenje da će nakon prijave nasilja biti zaštićene. Pretpostavljamo da je to razlog zbog čega je u Srbiji tako veliki broj žena žrtava femicida koje nisu ranije prijavljivale nasilje.

Kako bi vratili poverenje žena u institucije i sprečili da se slučajevi femicida, koji su rezultat propusta rada institucija, ponavljaju (Pirot, Leskovac, Novi Sad) jer niko nije snosio ličnu odgovornost za (ne)postupanje ili pogrešno postupanje, tražimo od Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Narodne Skupštine:

  • da od nadležnih institucija u Pirotu i na republičkom nivou zatraži odgovore na pitanja vezana za postupanje institucija u slučaju postupanja po prijavama sada pokojne Sanje M., kao i odgovore na pitanja da li je vršen nadzor nad postupanjem nakon ubistva Sanje M.;
  • da organizuje javno slušanje na kome bi predstavnici institucija od kojih su zatražena pitanja javno odgovorili na ista;
  • da utvrdi propuste koji su nastali u slučaju ubistva Sanje M. u Pirotu, kako onih koji su bili uslovljeni činjenicom da zakoni nisu na dovoljno dobar način uredili pojedina postupanja institucija, tako i onih koji se tiču lične odgovornosti svakog ko je postupao, odnosno nije postupao, ili je pogrešno postupao po prijavama sada pokojne Sanje M.;
  • da inicira ili pokrene disciplinske postupke protiv odgovornih koji nisu postupali ili su pogrešno postupali po prijavama sada pokojne Sanje M.;
  • da inicira izmene Zakonika o krivičnom postupku i drugih zakona u pogledu unapređenja prava oštećenih/žrtava na zaštitu i obaveštavanje.