utorak, april 23, 2019

Predstavnice Autonomnog ženskog centra (AŽC) i nezavisnih regulatornih tela za zaštitu prava građana/građanki (NRT) na radnom sastanku u Beogradu razmenile su informacije o komplementarnim aktivnostima u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Opširnije...

Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, učestvovala je 15. marta 2013. godine na seminaru “Ženska parlamentarna mreža: ka uspešnoj saradnji sa nezavisnim telima, OCD i medijima” u Subotici, koji je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost. Tom prilikom, ona je članice Parlamenta upoznala sa projektom i aktivnostima AŽC-a u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i amandmane AŽC-a za izmene zakona u oblasti nasilja u porodici.

Opširnije...

csw57Predstavnice Autonomnog ženskog centra su učestvovale na 57. zasedanju Komisije za status žena Ujedinjenih nacija u Njujorku od 4. do 8. marta 2013. godine. Prioritetna tema na zasedanju je bila „Sprečavanje i prevencija svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama”. AŽC je pre zasedanja uputio pisanu izjavu o sprečavanju i prevenciji nasilja prema ženama u Srbiji.

Opširnije...

okrugli-stoU Beogradu 26. februara 2013. Autonomni ženski centar je organizovao Regionalni okrugli sto posvećen razmeni informacija i iskustava u oblasti zastupanje prava žena koje su preživele nasilje. Učesnice ovog skupa bile su ženske organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, i Hrvatske (17 organizacija), koje u okviru svog rada imaju razvijene usluge podrške za žene.

Opširnije...

beograd-ustaje sPridružite se: JEDNA MILIJARDA PLEŠE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA, četvrtak 14. februar, 14 časova Trgu republike u Beogradu. Nezavisne aktivistkinje ženskog i mirovnog pokreta pridružiće se aktivistkinjama širom sveta u akciji JEDNA MILIJARDA USTAJE, najvećoj akciji u istoriji međunarodnog pokreta za zaustavljanje nasilja nad ženama i devojkama.

Opširnije...

Nasilje nad ženama u porodici danas je jedna od važnih društvenih tema, nažalost medijsko izveštavanje o ovom problemu ne retko ostaje na nivou pasusa u crnoj hronici ili senzacionalistički prikaz na naslovnici. Tekst Jelene Višnjić “Killing me softly”: izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama nasilja, izrađen je u sklopu zagovaračkih aktivnosti Autonomnog ženskog centra, a objavljen u časopisu Genero 2012. godine.

osizAutonomni ženski centar je 28. januara u Beogradu organizovao Okrugli sto “Implementacija Zakona o socijalnoj zaštiti – usluge za žene žrtve nasilja u porodici“. Okrugli sto je realizovan u okviru projekta „Inicijativa za praćenje socijalne politike“ koji sprovodi 7 Kontakt organizacija civilnog društva uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Opširnije...

Ženske organizacije osuđuju medijske napade i peticiju za smenu poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić.

Opširnije...

Autonomni ženski centar podseća da je ovo još jedna od akcija usmerenih protiv nezavisnih tela i organizacija koje se zalažu za zaštitu ljudskih prava, započeta akcijom pokreta ''Naši'' protiv nevladinih organizacija i medija.

Opširnije...

Telefonska pravna pomoć Autonomnog ženskog centra će od 8. januara 2013. godine raditi u terminima od 10-12h svakog radnog dana i od 17-20h ponedeljkom, utorkom i sredom.