nedelja, april 22, 2018

Publikacije O NASILJU

Minimum standarda EWL-pdf. Studija i predlog za minimum standarda za servise za podršku ženama koje su preživele nasilje, 2008.

Liz Kelly i Lorna Dubois

 pamflet

Politika jednakih mogućnosti podrazumeva osetljivost na diskriminacije kojima je grupa kojoj žena pripada izložena. Naša pretpostavka je da sve žene ne kreću sa iste polazne tačke.

Sigurnosni plan Žene često ne mogu da izbegnu situacije nasilja, ali mogu da povećaju svoju sigurnost i zaštitu. Statistike pokazuju da, ukoliko se nasilje jednom dogodilo, ono će se dogoditi ponovo.

Sigurnosni plan je jedan od najvažnijih koraka da zaštitite sebe i decu od nasilnika u kući. Plan vas unapred priprema za situacije nasilja i uvećava šanse za vas i dete da preživite buduće napade nasilnika...
koriceMirjana Wagner


Ova knjiga je nastala iz potrebe da svaka žena ima pravo na sigurnost, zaštitu i život bez nasilja.

silovanje2-koricePriručnik za porodice i prijateljice/prijatelje žena koje su preživele seksualno nasilje.

korice

Priručnik ženama za život bez nasilja

Svaku treću ženu partner fizički zlostavlja, a svaku drugu psihološki. Mnoge žene budu ozbiljno povređene ili čak ubijene. Nasilje se događa nezavisno od prihoda, socijalnog položaja, obrazovanja ili vere žena.

Info

Na ovoj stranici se nalaze linkovi ka tekstovima koji su objavljeni/ publikovani u okviru Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Možete ih čitati online ili skinuti (download) kompletne tekstove kao PDF fajlove.

Napomena

Autonomni ženski centar ne dozvoljava korišćenje publikacija ili tekstova iz publikacija u komercijalne svrhe. Svi drugi oblici upotrebe tekstova zahtevaju navođenje izvora.