postupanje csr
Informativni letak o nadležnostima centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici.

pravni postupci
Informativni letak o pravnim postupcima za zaštitu od nasilja u porodici.

 

nasilje-tajna
Ovaj pamflet je delo učesnica instruktaže za rad na SOS telefonu za žene sa traumom nasilja 2011. godine.

pamflet-ljubav
Ovaj pamflet je delo učesnica instruktaže za rad na SOS telefonu za žene sa traumom nasilja 2010. godine.

Preuzmite pdf. file
Brošura namenjena ženama koje su preživele seksualno nasilje.
konsultacije-protokoli-rada
Priručnik namenjen konsultantkinjama ženskih organizacija koje rade sa ženama koje su preživele seksualno nasilje.