• DRŽAVA DECI NE VERUJE 
  Ovih letnjih dana me je do kostiju protresla vest (tačna ili netačna) da „Pahomije pravi dečije festivale“. Hajde da još jednom vidimo šta stoji iza toga.

  Pročitajte tekst Lepe Mladjenović...
 • Autonomni ženski centar je poslao APEL VLADI I SKUPŠTINI Republike Srbije da se zajedničko domaćinstvo izbaci kao uslov za postupanje državnih organa po službenoj dužnosti u slučajevima nasilja u porodici. 30.07.09.

  PDF file  Apel Vladi i Skupštini Republike Srbije
 • Amandman na Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku 28.07.09.
  Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar iz Niša i Viktimološko društvo Srbije su dostavile poslanicama u Skupštini republike Srbije, gospođi Gordani Rajkov i gospođi Jeleni Travar, amandman na Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri.

  PDF file  Pogledajte amandman
 • Amandmani na Predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika 16.07.09.
  Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar iz Niša i Viktimološko društvo Srbije su dostavile Zaštitniku građana amandmane na Predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri.

  PDF file  Pogledajte amandmane

  Kancelarija Zaštitnika građana usvojila amandmane o nasilju u porodici koje su predložile ženske organizacije.

  PDF file  Pogledati dokument

  Autonomni ženski centar je u ime vise od 50 organizacija civilnog društva dostavio pismo podrške amandmanima Zaštitnika građana u vezi sa nasiljem u porodici. Pismo podrške je prosleđeno i predsednicama/ima poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, predsednici Narodne skupštine i predsednici Odbora za ravnopravnost podrške.

  PDF file  Pismo podrške
 • Pismo Koalicije Kontakt organizacija civilnog društva povodom uspostavljanja institucionalnog okvira saradnje države i civilnog sektora   09.07.2009.
  Koalicija sedam Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD), koju čine Autonomni ženski centar, Beograd, Snaga prijateljstva – Amity, Beograd, Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine Niš, Centar za samostalni život invalida, Beograd, Grupa 484, Beograd, Romski informativni centar, Kragujevac i Građanske inicijative, a koja u svom sastavu okuplja preko 600 udruženja građana i građanki iz cele Srbije, dostavila je pismo Premijeru Mirku Cvetkoviću sa zahtevom da nas informiše o statusu inicijative za uspostavljanje institucionalnog okvira saradnje države i civilnog sektora.

  PDF file  Pogledajte Pismo
 • Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar i Viktimološko društvo Srbije predali su 31. marta 2009. ministarki pravde g-dji Snežani Malović predloge za izmene članova Krivičnog zakonika i komenatre na izmene koje je predložila radna grupa Ministarstva pravde.

  PDF file  Pogledati tekst predloga
 • Peti sastanak ženskih nevladinih organizacija u okviru projekta Kontakt organizacije civilnog društva za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Republici Srbiji održan je 27. februara u Hotelu Park u Beogradu.

  Pročitajte više...
 • Autonomni ženski centar, u okviru projekta Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova APV „Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini” koji je podržan od Fonda Ujedinjenih nacija protiv nasilja nad ženama, sprovodi obuku profesionalaca prema akreditovanom programu „Nasilje u porodici i institucionalna zaštita”. Prvi seminari su održani u Žitištu i Senti. 
   
  Projekat predstavlja doprinos sprovođenju Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2008. do 2012. godine (Sl.list APV br.20/2008) koja predviđa mere koje se sprovode  u svim opštinama na teritoriji AP Vojvodine. Projekat će se sprovoditi tri godine, u svih 45 opština u Vojvodini u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom, Centrom za socijalni rad Sombor, Ekumenskom humanitarnom organizacijom i Viktimološkim društvom Srbije.
 • U godini obeležavanja 15 godina rada, 28. novembra 2008. godine, tokom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, Autonomni ženski centar je održao prezentaciju istraživanja „Postupci za izdavanje mera zaštite od nasilja u porodici: pravna praksa beogradskih sudova u 2007.godini.“

  Na prezentaciji su izneti rezultati prvog istraživanja u Srbiji koje se bavi primenom mera zaštite od nasilja u porodici. U ovoj fazi Istraživanjem su bili obuhvaćeni sudski premedmeti beogradskih opštinskih sudova sa ciljem sagledavanja ovih postupaka iz ugla korisnica/ka prava na zaštitu.

  Pročitajte više...

 • U okviru Konsultantskog programa Autonomnog ženskog centra preveden je i izdat priručnik "U razgovoru sa mamom", autorki Cathy Humphreys, Ravi K. Thiara, Agnes Skamballis and Audrey Mullender.

  "U razgovoru sa mamom" je paket aktivnosti za decu i majke koje su doživele nasilje u porodici. Njihova svrha je da im pomognu i ohrabre ih da razgovaraju o uznemirujućim iskustvima koje su preživeli.

  Pročitajte više...
 • III Regionalna konferencija „Nasilje prema ženama - uticaj na javne politike” održana je 6. i 7. novembra 2008. godine u Beogradu. Konferenciju je organizovao Care International NW Balkans u saradnji sa projektnim partnerima iz regiona: Autonomni ženski centar, Beograd; CESI, Zagreb; Medica, Zenica, a u okviru regionalnog projekta ”Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu” koji se sprovodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pročitajte više...

  Na Konferenciji je učestvovalo 20 ženskih nevladinih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici iz  Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

  Prezentatorke/i na konferenciji su bili predstavnice/i međunarodnih institucija i organizacija: Carol Hagemann – White, Nemačka, University Osnabruck, konsultantkinja Saveta Evrope, Karine Henrotte Forsberg,  Belgija, predsednica Gender Equality Grouping pri Savetu Evrope, Rada Borić, Centar za ženske studije iz Zagreba i članica odbora Evropskog ženskog lobija i Gary Barker,  Brazil, Izvršni direktor PROMUNDO Instituta.

  PDF file  Pogledajte zaključke sa konferencije