Peti sastanak ženskih nevladinih organizacija u okviru projekta Kontakt organizacije civilnog društva za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Republici Srbiji održan je 27. februara u Hotelu Park u Beogradu.  Pored 40 ženskih nevladinih organizacija, sastanku su prisustvovale/i i predstavnice/i državnih institucija i međunarodnih organizacija. 

Predstavljen je izveštaj Republika Srbija u procesu univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava UN (gđa Gordana Mohorović, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava); Projekat pružanja unapređenih usluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji – DILS (g. Saša Rikanović, Ministarstvo zdravlja i gđa Svetlana Đurić, Ministarstvo prosvete); Načini i procedure konkurisanja na UNDP tendere (gđa Jelena Čolović, UNDP); kao i Kampanja EU za ostvarivanje socijalnih prava i Kampanja Generalnog sekretara UN protiv nasilja nad ženama (gđa Jelena Keserović, AŽC). 

Iako je ovo poslednji sastanak u okviru KOCD projekta Tima podpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, ženske nevladine organizacije, članice klastera, su se složile da nastave projektom uspostavljen vid komunikacije i saradnje.