9.-10. MAJ 2007.

Sofija, Republika Bugarska 

U SUSRET NOVOM REGIONALNOM MODELU ZA BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI 

Od 9. do 10. maja u Sofiji, Republika Bugarska, organizovan je regionalni sastanak jugoistočne evrope pod nazivom “U susret novom regionalnom modelu u borbi protiv nasilja u porodici”.

Organizatori sastanka su Bulgarian Gender Research Foundation iz Sofije uz podršku UNIFEM kancelarije za centralnu i istočnu Evropu iz Bratislave.

Učesnici konferencije bile su ekspertkinje i profesionalke iz nevladinih organizacija, kao i državnih institucija koje se bave nasiljem u porodici iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije, Turske, Crne Gore, Srbije i Bugarske. 

Sastanak je otvorio Neil Buhne, predstavnik UN u Sofiji i Erika Kvapilova, predstavnica UNIFEMa. 

Cilj sastanka je bio da se stimuliše strateško razmišljanje o budućim inicijativama i programima za sprečavanje nasilja u jugoistočnoj Evropi. Sastanak je pružio priliku ženskim organizacijama i grupama iz jugoistočne Evrope da razmene iskustva i strateški razmišljaju o regionalnoj dimenziji u svom radu.   

Predstavnice UNIFEMa su prezentovale trenutni rad Trust fonda u zaustavljanju nasilja nad ženama, kao i dosadašnja dostignuća i izazove kada je nasilje u porodici u pitanju u zemljama regiona. 

Sve zemlje učesnice su predstavile postojeća zakonska rešenja u domenu zaštite od nasilja u porodici. Osim toga, razgovaralo se i o politikama i institucionalnoj strukturi, kao i o međunarodnim instrumentima zaštite i mogućnostima za njihovu neposrednu primenu u različitim nacionalnim kontekstima. 

U svim državama u regionu postoje zakonski mehanizmi za zaštitu. U pojedinim zemljama su to posebni zakoni za zaštitu od nasilja u porodici, a u pojedinim je ova zaštita obezbeđena u okviru drugih zakona (krivičnog i/ili porodičnog). Glavni problem u svim zemljama nije nepostojanje zakonskih rešenja, već implementacija postojećih zakona. 

Pored prezentacije postojećih zakonskih okvira za rešavanje problema nasilja u porodici razmenjivala su se iskustva organizacija u pogledu saradnje sa državnim institucijama na nacionalnim i lokalnim nivoima, problemima u rešavanju nasilja u porodici u različitim nacionalnim kontekstima, istaknut je značaj multidisciplinarnog pristupa (vlada, lokalna administracija, sudovi, tužilaštva, policija, nevladine organizacije) i značaj saradnje i razmene informacija na svim nivoima. 

U nastavku dvodnevnog sastanka teme su bile vezane za međudržavnu saradnju i regionalni pristup kao i saradnju sa međunarodnim telima koje rade na zaustavljanju nasilja u porodici, u cilju osmišljavanja budućih strategija i identifikovanja prioriteta za moguće strategije da bi se u rešavanju ovog problema otišlo korak dalje u regionu. Identifikovana su određena područja, kao mogući prostor za zajedničko delovanje u regionu. To su pre svega: razmena dobrih praksi, razmena modela prikupljanja podataka, problemi u radu institucija, implementacija međunarodnih standarda.  

Sa zaključcima sa sastanka će biti upoznati svi partneri u regionu, kao i međunarodne organizacije (UN agencije, Savet Evrope, Evropska Komisija).