Saopštenje za javnost povodom 15. maja

MEĐUNARODNOG DANA PORODICA

u sklopu kampanje

Zaustavimo nasilje u porodici nad ženama Saveta Evrope 
 

Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija je rezolucijom 47/237 (20. septembar 1993.) proglasila 15. maj Međunarodnim danom porodica. Obeležavanje ovog dana, odražava jasan stav svih članica Ujedinjenih  Nacija prema pitanju različitih oblika porodica, a u okviru toga jednakosti polova i prava žena na ravnopravnu mogućnost zapošljavanja i podjedanku podelu poslova u roditeljstvu, kao osnovnog modela za moderni razvoj celokupnog društva.  

Međunarodni dan porodica pruža jedinstvenu priliku za podizanje svesti javnosti o različitim pitanjima porodica, uključujući i nasilja u porodici, a podstiče i odgovarajuće akcije. 

Zato što porodice predstavljaju glavne pokretače održivog razvoja svih nivoa društva i zato što je njihov doprinos neizostavan za budući razvoj,  
 

naša jasna poruka je: 
 

SAMO NENASILNA PORODICA JE ZDRAVA PORODICA 
 

Da bi porodica zaista bila mesto sigurnosti i sreće za sve njene članove, partneri  su odgovorni da obezbede da u njoj postoji: 

Poštovanje i podrška

slušanje bez osuđivanja, vrednovanja, procene; razumevanje i pružanje podrške; poštovanje različitosti u mišljenju; poštovanje potreba i interesa svih članova; pravo na izbor vlastitih prioriteta; pravo na vlastita osećanja i prihvatanje tuđih osećanja; 
 

Poverenje i pouzdanost

postavljanje otvorenih pitanja i aktivno slušanje; spremnost na kompromis; traganje za zadovoljavajućim rešenjem konflikta; kreativno rešavanje sukoba; dogovor o odnosima; prihvatanje promena; 

Pregovaranje i pravednost

otvorena i iskrena komunikacija; odgovornost u odnosu na obećanja, preuzete obaveze i vlastite postupke; priznavanje vlastitih grešaka; pravo da se promeni mišljenje; uzajmno podržavanje životnih i razvojnih ciljeva; 

Odgovorno roditeljstvo

podela roditeljskih obaveza i odgovornosti; pružanje deci pozitivnog i nenasilnog modela komuniciranja i odnosa; stvaranje atmosfere sigurnosti i brige za decu; dozvoljeno ispoljavanje emocija; ohrabrivanje individualnosti i samostalnosti, 

Ekonomsko partnerstvo

otvoren razgovor o finansijskim pitanjima; zajedničko donošenje odluka o novcu; saglasnost za velike troškove; poštovanje individualne i zajednički stečene imovine; poštovanje  i podrška ekonomske samostalnosti;  

Deljenje odgovornosti

zajedničko dogovaranje o podeli poslova; odsustvo stereotipnih podela porodičnih uloga; zajedničko donošenje porodičnih odluka; dostupnost partnera/partnerke, ako je potrebna pomoć i podrška; 

Seksualno poštovanje i poverenje između partnera

otvorenost u odnosu na seksualne potrebe, osećanja i strahove; dogovor o kontracepciji; dogovaranje o prihvatljivim tipovima i nivoima seksualne veze; pravo i sloboda da se odnos prekine; poštovanje ženinog izbora u odnosu na trudnoću; 

Nepreteće ponašanje

razgovor i postupanje koje podrazumeva da svi članovi imaju pravo da izraze šta misle i osećaju; odsustvo straha zbog onoga što se misli, govori i radi; razgovor i saznanje da (vas) druga strana čuje; aktivno učešće u rešavanju sukoba; istraživanje nesuglasica i ispitivanje alternativa za rešavanje sukoba; 
 

73,5% žena trpi nasilje unutar porodice. 69,5% dece su svedoci nasilja u porodici.

Zaustavimo nasilje u porodici nad ženama.