Kampanja Saveta Evrope ‘’Zaustavimo nasilje u porodici nad ženama’’ 

REGIONALNI SEMINAR

 Zaštita i specijalizovana podrška žrtvi porodičnog nasilja od strane policije, profesionalaca u zdravstvu i  socijalnih radnika”

 Skoplje, Makedonija

11-12 septembar 2007  

 Četvrti Regionalni seminar Saveta Evrope u okviru Kampanje „Zaustavimo nasilje u porodici nad ženama“ bio je posvećen modelima zaštite i podrške koju državne službe, policija, socijalni rad i zdravstvo, pružaju žrtvama porodičnog nasilja. 
   Seminaru su prisustvovale državne delegacije sastavljene od predstavnica/ka države i civilnog sektora iz zemalja regiona – Slovenije,Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Albanije, Turske i Srbije, kao i gošće iz Švedske, Finske, Danske, Islanda, Holandije i Ujedinjenog Kraljevstva.  Prvi dan je bio posvećen iskustvima – primerima dobrih praksi u postupanju policije i zdravstvenih radnika u slučajevima nasilja u porodici. Drugog dana bila su preneta iskustva u postupanja socijalnih radnika, kao i napori civilnog sektora – ženskih NVO u cilju stvaranja međuinstitucijalne saradnje svih profesionalaca koji postupaju u ovoj materiji.  Mada su problemom nasilja nad ženama, a posebno nasilja u porodici, počeli da se bave mnogo ranije, predstavnice zemalja severne Evrope predočile su da i dalje postoje problemi po pitanju povezivanja i sinhronizovanog rada institucija.
Što se tiče zemalja u regionu, zaključak je da bez obzira na usvojenu zakonsku inkriminaciju  ovakvog  ponašanja, države ne posvećuju dovoljno pažnje implementaciji tih zakona niti sprovode sistematsku edukaciju profesionalaca.U državnoj delegaciji bile su Natalija Mićunović, pomoćnica ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike i Dragana Petrović iz Saveta za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije. Tanja Ignjatović i Vanja Macanović, članice AŽC, predstavile su Model koordinirane akcije lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici. U pitanju je model međuinstitucionalne saradnje koji AŽC Program razvoja dobrih praksi implementira u 9 opština u Srbiji.