REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
Predsedniku Narodne skupštine,
g-dinu Oliveru Duliću

 Cc: Gordani Čomić, narodnoj poslanici, 
kontakt osobi NSRS u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope  
za kampanju Zaustavimo nasilje nad ženama u porodici

u Beogradu, 24. septembra 2007.

Poštovani gospodine Duliću,

Autonomni ženski centar, ženska nevladina organizacija iz Beograda, obraća vam se predlogom da povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, pokrenete inicijativu da Narodna skupština Republike Srbije:

  • Organizuje okrugli sto o nasilju nad ženama i državnoj politici;
  • Usvoji Predlog Deklaracije protiv nasilja nad ženama i u porodici, koju je poslanička grupa Demokratske stranke 16. januara 2007. godine podnela predsedniku Narodne skupštine.

OBRAZLOŽENJE

U junu 2007. godine su predstavnici Republike Srbije u Parlamentu Saveta Evrope potpisali Deklaraciju «Parliamentarians of Europe mobilise to combat domestic violence against women» i time potvrdili stav da je poštovanje ljudskih prava žena na život, bezbednost, slobodu i razvoj, pokazatelj demokratičnosti društva, te da nasilje nad ženama uništava mir, sigurnost i demokratiju,

U godini koju je Savet Evrope proglasio godinom borbe protiv nasilja nad ženama u porodici, u okviru kampanje Saveta Evrope pod nazivom Zaustavimo nasilje nad ženama u porodici,

Imajući u vidu da je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i da Republika Srbija još uvek nije usvojila nacionalnu strategiju i plan akcije prevencije, suzbijanja i zaštite od nasilja nad ženama,

Sledeći preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope (Rec(2002)5) i preporuke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za aktivnosti nacionalnih parlamenata u kampanji Saveta Evrope (Handbook for parliamentarians), kao i obaveze koje proističu iz UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i preporuka Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena za Srbiju (CEDAW/C/SCG/CO/1, jun 2007.),

Predlažemo Narodnoj skupštini Republike Srbije da organizuje okrugli sto o problematici nasilja nad ženama, na kojem bi poslanici i poslanice, uz učešće predstavnika/ca relevantnih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija, razmotrili aktuelno stanje u ovoj oblasti, usvoji Deklaraciju protiv nasilja nad ženama i u porodici, i preduzeli ostale mere u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije.

Autonomni ženski centar je spreman da pomogne u pripremi svih relevantnih materijala (dokumenta, podaci istraživanja i slično) iz oblasti nasilja nad ženama u porodici.

S poštovanjem,

za Autonomni ženski centar
Tanja Ignjatović  
koordinatorka programa