ISKUSTVA U PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ŽENAMA KOJE SU ŽRTVE NASILJA

GO Zvezdara, kao nosilac projekta i Autonomni ženski centar, kao partnerska organizacija, u septembru ove godine su počeli realizaciju projekta “Pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici”, koji projekat je podržan od strane Fonda za pravnu pomoć kao deo projekta Stvaranje održivog i efektivnog sistema za pružanje besplatne pravne pomoći u Srbiji koji sprovodi Ministarstvo pravde Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat finansira Agencija za međunarodni razvoj i saradnju Kraljevine Švedske (SIDA).

Tim povodom GO Zvezdara  i Autonomni ženski centar iz Beograda (AŽC) će organizovati predstavljanje projekta i konferenciju za štampu na temu „ISKUSTVA U PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ŽENAMA KOJE SU ŽRTVE NASILJA” koja će se održati dana 20.novembra 2007. godine (utorak) u 12h u opštinskoj sali GO Zvezdara, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 77.

Na konferenciji će biti predstavljeni prvi rezultati i iskustva na projektu “Stvaranje održivog i efektivnog sistema za pružanje besplatne pravne pomoći”, iz ugla GO Zvezdara ( Opštine koja u poslednje dve godine ima Kancelariju za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici)  i Autonomnog ženskog centra ( Organizacije koja se od 1993. godine u okviru Programa “Konsultacije za žene” profesionalno bavi pružanjem besplatne pravne pomoći ženama koje su žrtve nasilja ).

Govornice:

1.     Marija Lukić, Menadžerka Fonda za besplatnu pravnu pomoć, UNDP

2.     Leila Ruždić Trifunović, Koordinatorka Kancelarije za besplatnu pravnu i psihosocijalnu
        pomoć žrtvama nasilja u  porodici GO Zvezdara

3.     Sanja Kalčević, advokatkinja, AŽC