Žene protiv nasilja

29 ženskih organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživele muško nasilje, u Srbiji

Adresa: Tiršova 5a, Beograd, Srbija
Telefon/fax ( 011 ) 2687 190
e-mail: zene.protiv.nasilja@gmail.com

Drugoj konferenciji Mreže Žene protiv nasilja “Povezujemo se da bi menjale”, održanoj u Beogradu od 2. do 4. oktobra, prisustvovalo je 80 ekspertkinja  iz 29 organizacija, odnosno 18 gradova u Srbiji. Od Bačke Topole do Vranja ženske organizacije godišnje pružaju servise za preko 10 000 žena koje su preživele muško nasilje. Mrežu Žene protiv nasilja, koja je osnovana 2005, čini 25 SOS telefona, 4 skloništa i 2 istraživačka centra sa radnim iskustvom dužim od 10 godina, u proseku.

Jedan od osnovnih zaključaka konferencije je da država ne radi dovoljno da zaštiti žene, ne prepoznaje ili minimizira muško nasilje nad ženama  - a taj propust je ozbiljan inkubator daljeg umnožavanja nasilja! Pored toga, na konferenciji je bilo jasno da država ne prepoznaje SOS telefone za žene i decu  žrtve nasilja kao specijalizovane organizacije koje daju profesionalnu podršku ženama koje su preživele različite oblike nasilja.

Mreža ima za cilj da okupljanjem i ujedinjavanjem organizacija ojača SOS telefone i centre za konsultaciju u koje dolaze žene koje su preživele muško nasilje. Na taj način Mreža želi da pruži servisima za rad sa ženama snagu da u lokalnoj zajednici i državi postanu prepoznate kao jedna karika bez koje se ne može u postizanju demokratskih ciljeva ka rodnoj ravnopravnosti.