Radionica za razvoj kapaciteta aktivistkinja  ženskih nevladinih organizacija u čast obeležavanja 30te godišnjice Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), 19. i 20. novembar 2009, Istanbul, Turska

Autonomni ženski centar učestvovao je na dvodnevnoj radionici u organizaciji UNIFEM-a i Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte, koja je organizovana u čast 30 godina CEDAW-a za aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija iz regiona Centralne i Istočne Evrope i zemalja bivšeg SSSR-a.

Na radionici su obrađivane dve teme: nasilje nad ženama i ekonomska prava žena. Na skupu su govorile i bile učesnice diskusija i članice CEDAW Komiteta Dubravka Šimonović i Viktoria Popesku, kao i nekadašnja članica profesorka Feride Akar. Članice Komiteta podsetile su nas da CEDAW prepoznaje kako često  i jedan incident uperen protiv ženskih ljudskih prava nije samo izolovan događaj već situacija koja oslikava širu sliku diskriminacije nad ženama i povezan je sa drugim diskriminacijama koje proizilaze iz patrijarhata. Cilj radionice je bio da aktivistkinje iz regiona razmena iskustva i pronađu zajednička rešenja i predloge za zastupanje prava žena žrtava nasilja kao i za unapređenje ekonomske ravnopravnosti. Tokom radionice članice CEDAW Komiteta kao i učesnice iz International Women's Rights Action Watch Asia Pacific  I Interights ( Internacionalni centar za pružanje pravne pomoći za zaštitu ljudskih prava) ukazale su na važnost strateškog zastupanja žena u slučajevima kada su njihova prava povređena kako kroz korišćenje Opcionog protokola tako i na Evropskom sudu za ljudska prava