Seminar u Sava Centru Autonomni ženski centar je 18. i 19. oktobra u Sava Centru organizovao dva seminara na kojima je predavačica bila prof. dr Marijana Hester, profesorka studija o rodu, nasilju i međunarodnoj politici na Univerzitetu u Bristolu iz Velike Britanije.

Na prvom seminaru pod nazivom «Učinioci nasilja u porodici – ko čini šta i prema kome?» kome je prisustvovalo 144 učesnika među kojima sudije krivičari, sudijski saradnici, predstavnici javnih tužilaštava, Ministarstva unutrašnjih poslova i nevladinih organizacija, prof. dr Marijana Hester predstavila je rezultate istraživanja o prirodi i broju incidenata nasilja koji se prijavljuju policiji u Engleskoj i Velsu, posmatrano sa aspekta sličnosti i razlika između muškaraca i žena kao žrtava i učinilaca. U drugom delu seminara zamenik Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, g-din Slobodan Josimović predstavio je model saradnje i postupanja institucija u Zrenjaninu u slučajevima nasilja u porodici, kao i pozitivne efekte ovakvog načina rada.

Seminar u Sava Centru Na drugom seminaru pod nazivom «Nasilje u porodici, zaštita dece i roditeljska prava – koncept „Tri planete“ kome je prisustvovalo 166 učesnika, među kojima sudije posebnih porodičnih i izvršnih odeljenja, sudijski saradnici, predstavnici centara za socijalni rad i nevladinih organizacija, prof.dr Marijana Hester predstavila je konceptualne neusaglašenosti između nasilja u porodici, obaveze da se zaštite deca od nasilja u partnerskoj relaciji i pravom dece na kontakte sa roditeljem. U drugom delu seminara Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra izložila je predloge za ujednačavanje pravne prakse sudova u Srbiji u postupanju u porodičnim sporovima i centrima za socijalni rad.

Učesnici/e oba seminara izrazili su svoje stavove i predloge za unapređenje postupanja u porodičnim sporovima i situacijama nasilja u porodici, na osnovu čega će biti formirani konkretni predlozi za promene zakonskih i podzakonskih rešenja.