31. oktobra 2011. u Sava centru Autonomni ženski centar organizovao je konferenciju “Prava žrtava seksualnog i partnerskog nasilja“. Izlagači na konferenciji bili su gdin Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, dr Vanessa Casado Caballero, advokatica i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta Pablo de Olavide u Sevilji, mag. Jasmina Prstojević, advokatica i saradnica bečkog Interventnog centra protiv nasilja u porodici i prof. dr Slađana Jovanović sa Pravnog fakulteta Union u Beogradu. Cilj konferencije je bio da se profesionalci/ke iz sudova, tužilaštava i policije iz cele Srbije upoznaju sa zakonskim rešenjima koja štite prava žrtava nasilja u Španiji i Austriji.  Dr Vanessa Casado Caballero govorila je o primeni španskog Organskog zakona o sveobuhvatnim merama zaštite protiv rodno zasnovanog nasilja (usvojen  2004. godine) i koji predstavlja prvi zakon koji prepoznaje nasilje nad ženama kao rodno zasnovano nasilje, i omogućava zaštitu žena žrtava nasilja u svim sistemima. O iskustvima i praksi u Austriji, čiji je model rada u oblasti zaštite žena od nasilja u partnerskim odnosima i u porodici  preporučen od Saveta Evrope, predstavila je advokatica Jasmina Prstojević.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja Autonomnog ženskog centra o iskustvima žrtava seksualnog i partnerskog nasilja kao i o stavovima i mišljenju profesionalaca o položaju žrtava u postupcima.

Učesnice/i su diskutovali o rešenjima u Španiji i Austriji kada su u pitanju situacije u kojima učinioci nasilja manipulišu postojećim zakonskim rešenjima, o vrstama i načinu ostvarivanja kompenzacije štete žrtvama nasilja, o radu policije na terenu kada izdaju naloge za iseljenje učiniocima nasilja i dokazivanju psihološkog nasilja.

Ova konferencija je realizovana u okviru projekta Prava žrtava – ka evropskim rešenjima, koji podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške.