Nasilje se može desiti bilo kome. Bez obzira na obrazovanje, finansijsku situaciju, godine, poreklo i mesto stanovanja - svaka od nas može imati iskustvo nasilja koje će uvek biti jednako vredno kao i svako drugo.

Izlazak iz nasilja je proces u kom je podrška važna stavka. Ukoliko želite da podržite osobu u svojoj okolini, nudimo vam nekoliko osnovnih koraka kako da postupite.

Saslušajte sa razumevanjem i bez osuđivanja. Važno je da posvetimo vreme osobi koju slušamo i otklonimo sve faktore koji bi mogli da nam oduzimaju pažnju. Kada slušamo, dajemo osobi prostor da govori o svom iskustvu, ne postavljamo previše pitanja i ne potenciramo da ona zalazi u detalje ukoliko to ne želi, već odobravamo njena osećanja i postupke.

Recite da nije sama i da nije kriva za situaciju u kojoj se našla. Ukoliko ste u mogućnosti, ponudite osobi da koristi vaš broj telefona da ostavi informacije i poruke koje ne može da primi kada je nasilnik prisutan, ponudite joj dolazak  kod vas u slučaju eskalacije nasilja, a možete i zajedno napraviti spisak ili pripremiti neophodne stvari za napuštanje nasilnika. Takođe, ukoliko je osoba spremna - možete joj pomoći da se obrati relevantnim institucijama ili otići s njom kod lekara.

Poštujte granice. Bez obzira na to što niste osoba koja se nalazi u situaciji nasilja, važno je da brinete i o sebi i svom mentalnom zdravlju. Vodite računa o tome da ne stavite sebe u opasnu situaciju koja bi mogla da ugrozi Vašu bezbednost. Pored toga, iako situaciju posmatrate iz drugog ugla, nije preporučljivo da osobi sa iskustvom nasilja sugerišete da ostavi nasilnika. Umesto toga, podržite je u tome da sama donosi odluke o svom životu i tako povrati kontrolu koju joj je nasilnik oduzeo. Slušajte je i pustite je da Vam sama kaže kako da je podržite.

Pitanja koja možete postaviti:

 • Šta da uradim da ti pomognem?
 • Kako se osećaš u vezi s njegovim ponašanjem?
 • Kako to utiče na tebe?
 • Kako se nosiš sa zlostavljanjem?
 • Šta možeš uraditi da bi bila bezbednija?
 • Čega se plašiš ako odeš?
 • Čega se plašiš ako ostaneš?
 • Da li znaš kada postaje nasilan? Da li postoji neki obrazac?
 • Šta je najgore što možeš da zamisliš da može da se desi tebi/tvojoj deci?
 • Koji su tvoji najgori strahovi u vezi sa samom sobom i s decom?
 • Šta već sad radiš da bi zaštitila sebe/svoju decu (to je dobra prilika da joj se pokaže koliko već možda radi da bi bila bezbedna)?
 • Koje stvari koje radiš da bi zaštitila sebe/svoju decu zaista koriste u praksi, a koje ne?
 • Koje su tvoje lične osobine koje ti pomažu da se nosiš sa ovom situacijom (istražite kako se te osobine mogu pojačati; na primer, podsticanje njenog samopouzdanja i njene sposobnosti da veruje svom instinktu)?
 • Koji ti još spoljni faktori mogu pomoći da se nosiš sa ovom situacijom (npr. mreža podrške prijatelja i porodice, pristup novcu, pristup alternativnom stanovanju)? Kako ti oni mogu još pomoći?
 • Da li mogu da ti pomognem da saznamo koje ti još mogućnosti stoje na raspolaganju?
 • Koje mogućnosti bi bile najrealističnije za tebe? Šta je ono što bi zaista mogla da uradiš (fokusirajte se na to)?

Ako je reč o Vašoj prijateljici: Ukoliko je Vaša prijateljica odlučila da Vam se poveri, to je pozitivna stvar za obe. Govori o tome da je Vaša prijateljica odlučila da napusti situaciju izolacije. Dobro je što je prepoznala Vas kao osobu od poverenja i odlučila da priča sa Vama, jer ćutanje je neće zaštititi.

Pokušajte da ne kritikujete njenog partnera ili njihovu vezu. Umesto toga, usredsredite se na nasilje i njenu bezbednost. Vaša prijateljica i dalje može voleti svog partnera i misliti da on može da se promeni. Ovo je razlog zbog kog žene često dugo ostaju u nasilnim odnosima. Međutim, iz iskustva znamo da se stepen nasilja s vremenom često pogoršava.

Žene neretko teško napuštaju odnose u kojima je zastupljeno nasilje, ponekad je potrebno da nekoliko puta pokušaju da napuste taj odnos pre nego što ga zaista napuste. Zbog toga je važno da razumemo da je odluka da napuste nasilan odnos isključivo odluka žene.

Pokušajte da pomognete prijateljici da ne oseća krivicu ili sramotu zbog toga što joj se dešava. Nasilnici najčešće krive svoje partnerke za sve loše što se desi i u njima traže razlog za nasilje. Kroz kontinuirano ubeđivanje pokušaće da uvere svoje partnerke da je problem u njima i može se desiti da u tome uspeju, ali važno je da mi znamo da je isključivo nasilnik odgovoran za nasilje. Nijedan postupak Vaše prijateljice nije mogao da dovede do nasilja. Ona to nije zaslužila.

Samopouzdanje Vaše prijateljice može biti nisko usled svega što se dešava. Može razmišljati o tome da ona ne zaslužuje bolje od toga. Pokušajte da podržite svoju prijateljicu da razmisli o tome da se već sada snalazi dovoljno dobro i da je sve što proživljava velika stvar. Da nije bila zlostavljana, mogla bi postepeno da izgradi samopouzdanje i počela bi da se oseća bolje u vezi sa sobom. Svaki korak ka izlasku iz nasilja i vraćanju sebi  je veliki korak.

Jedna od najboljih stvari koje možete da uradite jeste da je usmerite u pravcu pomoći. Možete je uputiti na naš SOS telefon, Centar za socijalni rad opštine kojoj pripada ili policiju.

Ako je reč o Vašoj majci: Ukoliko Vaša majka živi sa nasilnim partnerom koji nije Vaš otac, možete pokušati da razgovarate s njom ili da proverite da li ima nekoga s kim bi o tome mogla da porazgovara.  Ona može osećati sramotu i krivicu zbog toga što joj se dešava. Možete je podržati da brine o sebi i ukazati joj da nije sama, da ima Vašu podršku i da nije mogla da izazove nasilje.

Ako još uvek živite zajedno, možete razgovarati sa njom o tome kako zlostavljanje utiče na Vas i kako se osećate. Zapamtite da takođe imate pravo da živite u domu bez nasilja.

Ukoliko je Vaš otac nasilan prema Vašoj majci, možete pokušati da razgovarate iskreno s njom o tome što se dešava i kako se Vi osećate. Važno je da razumete poziciju u kojoj se ona nalazi. Ona nije sama odabrala da se nađe u toj situaciji i verovatno je želela bolju budućnost za sve vas. Potrebna joj je podrška da to i ostvari. Trenutno radi najbolje što može.

Pokušajte da je ne osuđujete i pokažete da ste tu za nju. Način na koji se Vaš otac ponaša prema Vašoj majci je potpuno neprihvatljiv. Zapamtite da ni Vi ni Vaša majka niste odgovorni za ono što se dešava. Ne postoji način na koji ste to mogli da sprečite. On je kriv za nasilje koje čini.

Pružite korisne informacije svojoj majci. Recite joj gde može da nađe podršku i pomoć u poverljivoj formi (anonimno) i besplatno (na primer, da pozove SOS telefon Autonomnog ženskog centra).

Podržite je da zatraži pomoć institucija - da prijavi nasilje policiji kada se oseća nebezbedno (pogledajte Šta treba da znam o Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici?); da razgovara sa izabranim lekarom kada ima zdravstvene posedice nasilja; da se obrati centru za socijalni rad u slučaju da joj je potrebna socijalna i mterijalna zaštita (pogledajte koja prava na materijalnu pomoć mogu da se ostvare); da se obrati Nacionalnoj službi zapošljavanja ukoliko je nezaposlena i ekonomski zavisna od nasilnog partnera; da pozove druge službe pomoći, zavisno od potreba i problema koje ima (pogledajte Važni telefoni).

Ako je reč o komšinici: Zavisi da li dobro poznajete svoju komšinicu ili ste čuli buku u susednom stanu. Ukoliko je reč o komšinici s kojom imate izgrađen odnos, možete pročitati informacije koje su date u odeljku Ako je reč o Vašoj prijateljici. Najbolje što možete da uradite jeste da ponudite razgovor svojoj komšinici o tome što ste čuli i ponudite pomoć onoliko koliko možete da pružite. To podrazumeva pravljenje sigurnosnog plana sa Vašom komšinicom - možete pozvati policiju umesto nje kada se tako dogovorite, čuvati joj neophodne stvari koje je spakovala za slučaj da odluči da napusti dom, ponuditi joj da dođe kod Vas da bi izbegla eskalaciju nasilja i slično. Važno je da joj verujete i prepustite da sama odluči o koracima koje će preduzeti.

Takođe, osobe koje pomažu onima sa iskustvom nasilja i sami doživljavaju veliku količinu stresa. Važno je da brinete o sebi i čuvate svoju bezbednost.

Ukoliko čujete da se u komšijskom stanu dešava nasilje i da je situacija opasna ili da su u nju uključena deca, možete pozvati policiju. Policija će Vam tražiti podatke koji se odnose na imena osoba koje su uključene u nasilje, adresu i opis šta se desilo/šta čujete.

Niste dužni da policiji date svoje lične podatke kada prijavljujete nasilje koje se desilo drugim osobama!