koriceKrivično delo nasilja u porodici -
pravna praksa u Republici Srbiji

prof.dr Nevena Petrušić
prof.dr Slobodanka Konstatinović Vilić

koriceEkspertski rad pripremila:
Rosa Logar
WAVE
(Evropska mreža protiv nasilja nad ženama)

korice
Marija Lukić
Slađana Jovanović

koriceIzveštaj 2002 /03.

Uredila Tanja Ignjatović