koricePOLICIJA

Razumevanje nasilja prema ženama,
istraživanja, programi delovanja
i uloga institucija.

Uredila Tanja Ignjatović

koriceMeđunarodni dokumenti, modeli zakona i modeli dobrih praksi u borbi protiv nasilja nad ženama.

Uredila Tanja Ignjatović

koriceZlostavljanje dece i nasilje u porodici - analiza pravnih odredbi i sudskih procesa.

Prikaz jednog sudskog  veštačenja.

Uredila Tanja Ignjatović