Predlozi za uvođenje politike ravnopravnosti polova u Revidirani plan za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva i Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) 2007-2009 za Srbiju.

Teze pripremljene za Peti sastanak Sinergijske grupe o rodnoj ravnopravnosti u Kanadskoj Ambasadi u organizaciji CIDE

Forumu Narodne skupštine za praćenje implementacije Strategije za smanjenje siromaštva

Predlog da se na dnevni red rada Foruma Narodne skupštine za praćenje implementacije Strategije za smanjenje siromaštva stave teme iz Strategije koje su obuhvaćene poglavljem Ljudska prava, ravnopravnost polova i posebno ugroženih grupa

Ženske organizacije i grupe, potpisnice ovog dokumenta, su na poziv UNDP-a učestvovale u konsultativnom procesu o prioritetnim aktivnostima u oblasti razvoja rodne ravnopravnosti u Srbiji za period do 2008. Ovaj dokument sadrži pogled na trenutno stanje i perspektivu/prioritete delanja i uticaja ženskih organizacija i grupa, pogled na mandate i odgovornosti koje bi trebalo da imaju mehanizmi za rodnu ravnopravnost,  kao i predlog nužnih pretpostavki uspostavljanja saradnje između predstavnica različitih sektora.

Usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici i njihova budućnost – naučene lekcije, preporuke i faktori održivosti

U tekstu koji sledi sumiramo neke od ključnih policy aktivnosti Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici u 2006 godini. Iako vanprojektne (volonterske) aktivnosti, policy analize, pažljivo praćenje procesa i javno zagovaranje donošenja i/ili izmena zakona, državnih politika i procedura, za nas su posebno važne aktivnosti.

Prilog Okruglom stolu Narodne skupštine Republike Srbije: Razmatranje Predloga zakona o udruženjima.

Tanja Ignjatović i Bobana Macanović
U okviru Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, pored redovnih projektnih aktivnosti, aktivno smo se uključivale u proces komentarisanja i uticaja na praktične politike, posebno u oblasti socijalne zaštite  i drugim oblastima koje imaju dodira sa nasiljem u porodici, nasiljem prema ženama i rodnim pitanjima.

26.12.2005. u Beogradu,
Timu potpredsednika Vlade Srbije za implementaciju SSS, Ivani Aleksić, menadžerki Tima
Predmet: Komentari na Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

Poštovane/i,
koristeći priliku da komentarišemo Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji, uvažavajući princip aktivnog uključivanja svih zainteresovanih u proces implementacije, ali i u proces praćenja i procene efekata,  šaljemo vam mišljenja i sugestije naših organizacija*...

U pozdravnoj reči pukovnika Misića, načelnika Uprave policije, istaknut je značaj teme kojom se bavi skup, kao i činjenica da su brojke o nasilju u porodici veće nego što ukazuju policijske evidencije. Rečeno je da paraleno delovanje preventivnih aktivnosti i sankcija može umanjiti »tamne brojke« i ohrabriti žrtve da potraže pomoć.

U pozdravnoj reči u ime direktorke Gradskog centra za socijalni rad istaknuto je da projekat Za život bez straha predstavlja primer uspešne partnerske saradnje između institucije i nevladine organizacije, te su izražena očekivanja da će se saradnja nastaviti i proširiti na ostalih 7 Odeljenja centra za socijalni rad, kako bi se ujednačilo znanje stručnih radnika, a realizovane aktivnosti postale redovna profesionalna obaveza.