upr sAutonomni ženski centar je, kao organizacija sa konsultativnim statusom pri UN ECOSOC, dao komentare na ovaj izveštaj. Univerzalni periodični izveštaj (UPR) je nov jedinstven mehanizam Saveta za ljudska prava u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava za svaku državu članicu UN.

Tokom realizacije projekta „Dostojanstvo, integritet i bezbednost za žene – zajednička akcija ženskih organizacija“ ženske organizacije su na više susreta problematizovale postojeći nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti (StiSE usluge), i odlučile da dok se čeka na finalnu verziju Pravilnika, zajednički reaguju i doprinesu predlogu pravilnika koji će uzeti u obzir znanje, dugogodišnju eskspertizu i specifičnost postojećih pružalaca usluga ženama sa iskustvom nasilja, a posebno žena iz marginalizovanih grupa.

oservatorija-izvestaj-2012- sPrvi godišnji izveštaj Opervatorije za praćenje nasilja prema ženama, nezavisnog ekspertskog, posmatračkog i analitičkog tela koje je formirano krajem 2011. godine sa ciljem da prati, analizira i izveštava o stanju u oblasti nasilja nad ženama u Srbiji, napisale su članice opservatorije: Biljana Branković, Tanja Ignjatović, Slađana Jovanović, Marija Lukić, Vanja Macanović i Zorica Mršević.

Tekst Tanje Ignjatović „Analiza podataka i protokola o postupanju policije i centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici” pisan za godišnji izveštaj Nezavisne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama.

Autonomni ženski centar uputio je dopis državnoj sekretarki Brankici Janković, sa komentarima na nedoslednost u upotrebi rodno osetljivih termina, odnosno imenovanja žene kao subjekta zaštite od nasilja u porodici (što čini ovaj Posebni protokol neusaglašenim sa Opštim protokolom o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima). AŽC je ukazao i na propuste u navođenju specifičnih informacija karakterističnih za fenomen nasilja prema ženama, uključujući nasilje u porodici i u partnerskim odnosima, koje su uz opšte informacije o postupcima i procedurama, od suštinske važnosti za procene i postupke centra za socijalni rad – organa starateljstva.

Akcije zagovaranja AŽCa tokom 2012. godine su se odvijale u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou, koji su, zbog izbora i promene vlasti tokom 2012. godine, donekle bili usporeni. Sa promenom vlasti, zaustavljeni su procesi zakonskih izmena koje je inicirala prethodna Vlada i krajem godine se pristupilo ubrzanim izmenama velikog broja sistemskih zakona vezanih za pravosuđe.

4. april 2013.  Autonomni ženski centar uputio je dopis ministru unutrašnjih poslova povodom donošenja Posebnog protokola za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskom odnosu, sa zahtevom da se iz protokola izbriše paragraf 3.7. Lažno prijavljivanje.

Autonomni ženski centar od 2008. godine redovno prati izvršenje budžeta Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike, kao nadležnom telu u Republici Srbiji za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Potrošnja budžetskih sredstava Uprave je i dalje ispod 50%.

azc-logoNa okruglom stolu koji je organizovalo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Autonomni ženski centar je predstavio komentare na drugi Nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti. U komentarima skrenuta je pažnja Radne grupe na dva bazična nedostatka, i u celosti i delovima, zbog kojih je dokument neprihvatljiv za Autonomni ženski centar i druge ženske organizacije koje pružaju usluge ženama sa iskustvom nasilju.

Akcije zagovaranja AŽCa tokom 2011. godine su se kretale u nekoliko pravaca u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa, ali i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou. Veliki broj novih i izmene postojećih zakona i podzakonskih akata su zahtevale konstanstno praćenje i ad hoc reagovanje, kako bi se osigurala primena i održivost nacionalne politike – kontinuirana i efektivna implementacija uspostavljenog institucionalnog okvira u oblasti nasilja prema ženama i ženskih ljudskih prava.

Autonomni  ženski centar je pripremio amandmane za izmene i dopune Krivičnog zakonika Republike Srbije, koje je dostavio ovlašćenom predlagaču Zaštitniku prava građana. Predlog amandmana  je prihvaćen od strane Zaštitnika građana, i ova incijativa je prosleđena  Radnoj grupi za izmene i dopune Krivičnog zakonika Ministarstva pravde.