skupstina3/12/2013. Beograd:  Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne Skupštine Republike Srbije organizovao je javno slušanje na temu: “Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“.

zahvalnica-2-12-20132/12/2013. Novi Sad :  Autonomni ženski centar je dobio zahvalnicu od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za učešće i dragocenu podršku u sprovođenju projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini“.

konferencija-2-12-20132/12/2013. Novi Sad:  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je organizovao konferenciju pod nazivom „Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina – koraci dalje“.

konferencija sBeograd, 11-12. novembar 2013:  Autonomni ženski centar je povodom obeležavanja 20 godina rada organizovao dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Kako je ženski  pokret uticao na državne politike“. Na konferenciji je učestvovalo 30 ženskih organizacija iz regiona i 47 organizacija iz Srbije kao i preko 200 ucesnica/ka iz državnih institucija i drugih organizacija.

POTPISUJEM DA…
NE želim da živim u strahu, NE želim da budem pretučena, NE želim brak pod prisilom, NE želim da budem praćena i proganjana, NE želim tišinu posle poziva u pomoć, 
NE želim nasilnike na slobodi

10-11-2013Beograd, 10. novembar 2013: Autonomni ženski centar, u saradnji sa 28 ženskih organizacija iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije organizovao je međunarodnu konferenciju posvećenu Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na konferenciji su pozvane/i sve/i predstavnice/i civilnih organizacija koje dele vrednosti ljudskih prava da potpišu Deklaraciju organizacija civilnog društva o sprečavanju nasilja prema ženama.

skrs-salaBeograd, 31. oktobar 2013:  Na četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije izglasan je Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Za zakon je glasalo 159 poslanika i poslanica, od 164 prisutna/prisutne.

op sBeograd, 25. oktobar 2013:  Prva debata Otvorenog parlamenta posvećena je Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Narodne poslanice Tamara Tripić (DS) i Dubravka Filipovski (NS) i Tanja Ignjatović (AŽC) učestvovale su na ovoj debati.

rasprava-rsBeograd, 17. oktobar 2013:  U Narodnoj skupštini Republike Srbije započela je rasprava o Zakonu o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Narodne poslanice, predstavnice svih političkih opcija, povezane u okviru Ženske parlamentarne mreže, pokazale su visoku posvećenost, dobru informisanost i organizovanost u obrazlaganju nužnosti potvrđivanja Konvencije.

apv-vlada sNovi Sad, 15. oktobar 2013: Pokrajinski semretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova započeo je proces izrade nove Startegije protiv nasilja nad ženama u AP Vojvodini. Formirana je radna grupa za izradu dokumenta od predstavnica/predstavnika svih relevantnih ustanova, organa i organizacija. Iz Autonomnog ženskog centra u radnoj grupi učestvuju Vanja Macanović i Tanja Ignjatović, koja će i koordinirati radnom grupom.