ljubljana s23-24/4/2014, Ljubljana:  Predstavnice Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije i Makedonije pripremale su predlog jedinstvene administrativne baze podataka o rodno zasnovanom nasilju, na seminaru koji je 23-24. aprila 2014. godine u Ljubljani organizovala partnerska organizacija Društvo SOS telefon.

andora s22/4/2014, Strazbur: Konvencija Saveta Evrope о sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici stupiće na snagu 1. avgusta 2014. godine, nakon što ju je ratifikovalo 10 država, članica Saveta Evrope. Andora je 10. članica SE, koja je 22. aprila 2014. godine ratifikovala ovu Konvenciju, što predstavlja početak nove ere u promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava u Evropi i šire.

mup-rs19/02/2014, Beograd:  Ministarvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poslalo je odgovor Autonomnom ženskom centru na inicijativu za uvođenje posebne linije rada za oblast nasilja u porodici.

v-day icon sAko tražiš pravdu za sebe
Onda tražiš pravdu i za mene
DOĐI, ustani, igraj, protestuj!
14. 2. 2014. Beograd, Trg Republike u 12 sati
Budi jedna/jedan od Milijardu koja/i ustaje za pravdu za žene

UNICEF Srbija, Centar E8 i Autonomni Ženski Centar vas pozivaju da se uključite u projekat prevencije rodno zasnovanog nasilja sa mladima u lokalnim zajednicama. Na poziv mogu da se prijave Kancelarije za mlade, škole, udruženja građana i druge institucije i organizacije koje se bave mladima i koje žele da u svom lokalnom okruženju osnuju ili ojačaju grupe mladih devojaka i momaka koje će aktivno raditi na prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti. Organizacija ili institucija koja je nosilac prijave obavezna je da obezbedi partnerstvo makar još jedne organizacije ili institucije iz svoje lokalne zajednice.

9-12-2013 s9/12/2013. Beograd:  Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski ženski lobi organizovali su okrugli sto o položaju žrtava silovanja i drugih seksualnih delikata u Srbiji. Cilj okruglog stola bio je razmatranje postojećih zakonskih rešenja i prakse u vezi sa krivičnim delima protiv polne slobode i neophodnosti njihovog usklađivanja sa standardima koje propisuje Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

skupstina3/12/2013. Beograd:  Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne Skupštine Republike Srbije organizovao je javno slušanje na temu: “Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“.

zahvalnica-2-12-20132/12/2013. Novi Sad :  Autonomni ženski centar je dobio zahvalnicu od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za učešće i dragocenu podršku u sprovođenju projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini“.

konferencija-2-12-20132/12/2013. Novi Sad:  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je organizovao konferenciju pod nazivom „Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina – koraci dalje“.

konferencija sBeograd, 11-12. novembar 2013:  Autonomni ženski centar je povodom obeležavanja 20 godina rada organizovao dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Kako je ženski  pokret uticao na državne politike“. Na konferenciji je učestvovalo 30 ženskih organizacija iz regiona i 47 organizacija iz Srbije kao i preko 200 ucesnica/ka iz državnih institucija i drugih organizacija.