rasprava-rsBeograd, 17. oktobar 2013:  U Narodnoj skupštini Republike Srbije započela je rasprava o Zakonu o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Narodne poslanice, predstavnice svih političkih opcija, povezane u okviru Ženske parlamentarne mreže, pokazale su visoku posvećenost, dobru informisanost i organizovanost u obrazlaganju nužnosti potvrđivanja Konvencije.

apv-vlada sNovi Sad, 15. oktobar 2013: Pokrajinski semretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova započeo je proces izrade nove Startegije protiv nasilja nad ženama u AP Vojvodini. Formirana je radna grupa za izradu dokumenta od predstavnica/predstavnika svih relevantnih ustanova, organa i organizacija. Iz Autonomnog ženskog centra u radnoj grupi učestvuju Vanja Macanović i Tanja Ignjatović, koja će i koordinirati radnom grupom.

wave-15 sSofija, 10-12. oktobar 2013: Autonomni ženski centar je predstavio projekat „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја” na 15. konferenciji mreže Žene Evrope protiv nasilja (WAVE), od 10-12. oktobra u Sofiji (Bugarska).

amityBeograd, 30. septembar 2013: Autonomni ženski centrar je učestvovao u predstavljanju Izveštaja o monitoringu ljudskih prava starijih osoba na rezidencijalnom smeštaju. Fokus AŽC bio je na rodnoj dimenziji starenja - žene žive duže od muškaraca, više žena živi samo, više korisnika ustanova za smeštaj su žene – kao i na iskustvima nasilja prema starijim ženama. Izveštaj je nastao u okviru projekat Udruženja građana „Snaga prijateljstva“ – Amity, realizovanog u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom.

Beograd, 23. septembar 2013: Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u Crnom započele su realizaciju projekta “Rodna perspektiva ljudske bezbednosti”, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Cilj projekta da je kroz planirane aktivnosti doprinese promovisanju mira, poštovanja ljudskih prava, ljudske bezbednosti i zaštite od rodno zasnovanog nasilja, i to kroz osnaživanje žena za saradnju, pravljenje koalicija i povećanje uticaja žena na politike i procedure u policijskom sistemu/sektoru bezbednosti (u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1325). Projekat će trajati do novembra 2014. godine.

Više o projektu...

izvestaj-cedawDelegacija Vlade Republike Srbije predstavila je Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), na 55. zasedanju UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Predstavnici Vlade govorili su o zakonodavnim i institucionalnim merama preduzetim u Srbiji u cilju unapređenja položaja žena u zemlji.

Autonomni ženski centar je prisustvovao 21. sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, na kojoj je razmatran Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji je podnela Vlada. Tanja Ignjatović je pohvalila činjenicu da Predlog zakona otvara mogućnost da Srbija bude među prvih deset država koje su potvrdile ovu evropsku Konvenciju, i na taj način pristupi unapređenju zakonske regulative i ukupne politike u prevenciji i zaštiti žena od nasilja. Istovremeno, ona je članice i članove Odbora podsetila na rezerve koje država ima u odnosu na ovaj međunarodni dokument, koje ne odražavaju doslednost državne politike.

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u celini dostupan ovde.

okrugli-sto 24-jun sNa okruglom stolu je predstavljeno istraživanje „Posledice koje ima nasilje prema ženama u partnerskom odnosu na decu i odgovor javnih službi na ovaj problem“, koje je Autonomni ženski centar realizovao u saradnji sa 12 ženskih organizacija, članica Mreže „Žene protiv nasilja“, tokom 2012. godine, a u okviru projekta „Zaštita dece od nasilja u jugoistočnoj Evropi“, koji je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa UNICEF-om.

rastimo-zajednoU okviru programa Evropske komisije Podrška civilnom društvu, čiji je cilj utemeljenje demokratskih vrednosti kao uslov za EU integracije, u Beogradu je 23. i 24. maja u Palati Srbija održana konferencija EU i partnerstvo za civilno društvo.